Om Mandal Castings AS

Sørlandet

Mandal, også kalt Sørlandets perle, med sine flotte strender og fantastiske skjærgård er et
eldorado for båtfolk av alle kategorier. Det var derfor ikke tilfeldig at byen ga opphav til den
kjente Marnamotoren, fremstilt ved Mandal Motorfabrikk.

 

Motorproduksjon 

Denne motorproduksjonen la på 1950 tallet grunnlaget for en støperibedrift som i løpet avårene har utviklet seg til Mandal Castings AS. Et aksjeselskap som har opparbeidet seg et godt renommé og en sunn forretningsmessig drift.

Mandal

Er kjent for laksefiske, sjøfartsby, og for sin industri med skipsverft, produksjon av båtmotorer og tekstiler. Mandal er også kjent for sine kunstnere. Mandal ble ladested på 1800-tallet, og fikk bystatus i 1921, men byen har gamle røtter: Mye tyder på at det var urban bebyggelse her allerede på 1300-tallet.

  • Facebook Clean

Mandal Castings AS | Adr.: Mandal Castings AS, Støperiveien 13, N-4517 Mandal |
Tlf.: (+47) 38 27 84 84 | E-post: post@mandalcastings.no-NO 980 458 881 MVA |
 © Copyright 2009-2019 - Mandal Castings AS
DigiDesign as - Fotos: Jan Harald Helmersen