top of page

Om Mandal Castings AS

1547542573630.jpg
Sørlandet

Mandal, også kalt Sørlandets perle, med sine flotte strender og fantastiske skjærgård er et
eldorado for båtfolk av alle kategorier. Det var derfor ikke tilfeldig at byen ga opphav til den
kjente Marnamotoren, fremstilt ved Mandal Motorfabrikk.

 

1547542440835.jpg
Motorproduksjon 

Denne motorproduksjonen la på 1950 tallet grunnlaget for en støperibedrift som i løpet avårene har utviklet seg til Mandal Castings AS. Et aksjeselskap som har opparbeidet seg et godt renommé og en sunn forretningsmessig drift.

1547542674060.jpg
Mandal

Er kjent for laksefiske, sjøfartsby, og for sin industri med skipsverft, produksjon av båtmotorer og tekstiler. Mandal er også kjent for sine kunstnere. Mandal ble ladested på 1800-tallet, og fikk bystatus i 1921, men byen har gamle røtter: Mye tyder på at det var urban bebyggelse her allerede på 1300-tallet.

Sjøsanden_1_-_19_mai_2004.jpg
bottom of page